Інформатика, шкільне навчання


Історичний нарис

Шкільний курс інформатики викладається у школі лише 35 років, але за цей період він встиг
перетерпіти значні зміни як в методичному, так і в змістовному аспектах.
Аналіз історико-педагогічної літератури дає змогу виділити наступні етапи впровадження курсу інформатики в
загальноосвітніх школах України:
– 1959-1985 – пропедевтичний період, що характеризується впровадженням факультативних курсів
“кібернетики” та “основ інформатики”;
– 1985-1991 – другий етап, коли у школах масово вводиться предмет “основи інформатики та обчислювальної
техніки”, відбувається навчання під лозунгом “програмування – друга грамотність”;
– 1991-2001 – поступовий перехід від “математичної інформатики” до інформатики як загальношкільного
предмету практичної спрямованості, мета якого – ознайомити учнів з можливостями інформаційних технологій та їх
застосуванням;
– 2001-2012 – розширення шкільної інформатики курсами за вибором, введення факультативів в середній школі
та експериментальних програм у початковій;
– 2013 – впровадження нового державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, відповідність
змісту навчання інформатики сучасним потребам учнів та суспільства для навчання та виховання розвиненої
особистості.
Кожним змінам передували певні передумови, які призвели до безперервної модернізації цього навчального
предмету. Проаналізована методична та наукова література, публікації даного періоду свідчать про спільні причини
введення нових змістовних ліній до курсу інформатики у загальноосвітніх закладах:
– науково-технічний прогрес та стан розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та обчислювальної
техніки;
– потреба держави у інформаційно-компетентних працівниках, знайомих з основами роботи з обчислювальною
технікою;
– експериментальна робота у контексті модернізації навчання та його форм у загальноосвітніх навчальних
закладах;
– перехід до інформаційного суспільства, основна цінність якого – інформація та навички роботи з
інформаційними процесами.

За матеріалами Я. А. Донченка


Інформатика в нашій школі

Приблизно у 2000 році, або трошки раніше, в школі з’явився перший комп’ютерний клас. Комп’ютерів було всього дев’ять – вісім учнівських та один вчительський. Учнівські мали в собі процесор Celeron 500, а вчительський – Pentium 500. До речі всі ці комп’ютери працездатні до цього часу, але вже не використовюються.