9-А клас

 


23 січня 2017, понеділок. 9-А та 9-Б

Одновимірні масиви. Цикли

Задача:  Визначити суму цілих чисел від 1 до 10.

Розв’язок:

 1. Створіть одновимірний масив та опишіть його:
 2. Надайте масиву ім’я — а 01
 3. Визначте кількість елементів масиву за кількістю чисел;
 4. Визначте змінні та опишіть їх, надавши такі значення:
  1. i — елемент масиву — ціле число;
  2. s — сума всіх елементів — дійсне число;
 5. Побудуйте блок-схему за наведеним взірцем.02
 6. Визначте зв’язки блоків, з’єднайте блоки.   001
 7. Виконайте аналіз циклу.
 8. Виконайте діагностику структури.
 9. Запустіть алгоритм на виконання.
  1. Введіть значення елементів;
  2. Отримайте та перевірте результат (за допомогою калькулятора).

04


25 січня 2017 – 9-Б, 26 січня 2017 – 9-А.

Задача: Створити алгоритм для зноходження середнього бала.

Зауваження та підказки:

 1. Доцільно створити масив із дещо більшою за необхідну кількістю елементів.
 2. Ввести змінну N, значення якої відповідатиме реальній кількості учнів у підгрупі.
 3. Вводити значення  елементів масиву від 1 до N.
 4. Для визначення середнього балу ділити загальну суму балів на N

26 січня, 9-А, 9-Б

Задача: Паскаль АВС, група завдань – array, задача – 2. Дано масив розміру N. Вивести його елементи у зворотньому порядку.

Зауваження та підказки:

 1. Створити масив, як у попередній задачі.
 2. Для виведення елементів масиву в блок-схемі алгоритму створити після першого циклу ще один, а саме – початок циклу з параметром, блок виведення, кінець циклу. В блоці початку циклу написати – i:=n downto 1 тобто виведення від N до 1 у зворотньому (downto) порядку.
 3. Після другого циклу вставити блок виводу в якому записати лише крапку з комою.
 4. Можна записати крапку з комою в блоці виводу в середені другого циклу, без останнього блоку виводу, але тоді масив буде виводитися в стовпчик.

 

10 лютого, 9-А, 9-Б, п’ятниця, підготовка до ДПА, повторення

Варіант 4, задання 16.